KURUM KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Kalite Politikamız

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon Ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve “Sağlıkta Kalite Standartları ADSH Seti” kapsamında çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.
Amacımız, hastalarımızın ağız, diş ve çene sağlıklarını korumak ve gereken durumlarda tedavilerini yaparak yaşam kalitelerini iyileştirmektir.
Ağız, diş ve çene hastalıklarında en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak toplumun yaşam kalitesini yükseltir, hasta memnuniyeti ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutarız.
Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.
Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur, görevleri sırasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltarak güvenliklerini sağlarız.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırarak nitelikli iş gücü yaratır, özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin çalışmalarda yer almak
 • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
 • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
 • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktır