היחידה לניהול איכות מוסדית ופעילויותיה

היחידה לניהול איכות

מהי איכות?

איכות היא כל התכונות שמרכיבות את יכולת המוצר או השירות לענות על צרכים מוגדרים או פוטנציאליים. במילים אחרות, איכות היא התאמה לשימוש, היא פרודוקטיביות, היא אורח חיים.

איכות היא מושג הכפוף לגישות שונות ועתיק כמו ההיסטוריה האנושית.

כמושג שחשיבותה הודגשה במשך מאות שנים, היא נתפסה כמערכת אבטחה ובקרה ואף מצאה את מקומה בין אמירותיהם של הוגים מפורסמים.

לדברי ד"ר ג'וזף ג'וראן, איכות היא התאמה לשימוש. מנקודת המבט של פיליפ ב. קרוסבי, איכות היא עמידה של המערכת בדרישות ובביקוש. ולפי ההגדרה של האגודה האמריקאית לבקרת איכות (ASQC) איכות היא כל המאפיינים המרכיבים את היכולת של מוצר או שירות לעמוד בדרישה מסוימת. לפי ועדת התקנים היפנית, מדובר במערכת המייצרת מוצר או שירות בצורה חסכונית ועונה לדרישות הצרכן.

במסגרת "תקנה לפיתוח והערכה של איכות בבריאות" ו"מערכת בתי חולים של תקני איכות בבריאות (HCS)" המפרסמת אגף לאיכות והסמכה בריאות במשרד הבריאות, היא נועדה להבטיח תחזוקה אפקטיבית, יעילה ושוויונית של שירותי הבריאות ובטיחות המטופלים, שביעות רצון המטופל/עובד. להבטיח שפעילויות שמטרתן הגדלת

תפקידי היחידה לניהול איכות

 • לתאם את הפעילות המבוצעת במסגרת SKS,
 • לעקוב אחר העבודה למען המטרות והיעדים הארגוניים.
 • ניהול ביקורות עצמיות,
 • ניהול תהליכים הקשורים למערכת דיווח על בטיחות,
 • ניהול תהליכים הקשורים לניהול סיכונים,
 • לנהל את הפעילות (כגון סקרים, ניתוח תוצאות הסקר, פעילות שנועדה לשפר את תוצאות הסקר, קבלת משוב מהמטופלים והעובדים וכו') שמטרתה למדוד את שביעות רצון המטופלים והעובדים.
 • ניהול מסמכים במסגרת SKS,
 • בדיקת הנהלים הכתובים,
 • לעקוב אחר השינוים הנעשים בנהלים הכתובים,
 • ניהול תהליכים בנושא מדדי איכות,
 • השתתפות כחבר בוועדות שנקבעו במסגרת SKS,
 • ניתוח מידע סטטיסטי על השירותים הניתנים,
 • ולתאם את העבודה המבוצעת במסגרת SKS.

תפקידים של קציני איכות במחלקות

 • ליישם את ה-SKS במחלקות שלהם, ליידע את היחידה לניהול איכות על היישומים,
 • להבטיח שנהלי SKS הכתובים שנשלחו למחלקה יועברו לכל עובדי המחלקה,
 • לוודא שהנהלים הכתובים נשמרים במדיה מתאימה (מדיה אלקטרונית או קבצים, תיקיות וכו') ונגישים לעובדי המחלקה,
 • קביעת יעדי המחלקות במסגרת SKS יחד עם ההנהלה הבכירה ומנהלי המחלקות,
 • לנתח את יעדי המחלקה ולדווח ליחידה לניהול איכות,
 • לעקוב אחר הפעילות המתקנת והמניעתית המתבצעת במחלקות,
 • ליידע את עובדי המחלקה על העבודה שנעשית במסגרת SKS,
 • פיקוח אישי על בטיחות החולים והעובדים במחלקה,
 • להבטיח מסירה מסודרת של דיווחים והודעות במסגרת SKS (מערכת הודעות על תקריות לא רצויות, נפילות, טעויות במתן תרופות, שגיאות מעבדה, קודי חירום, חשיפה לדם ונוזלי גוף, פציעות ממכשירים חדים, הודעות על מדדי איכות וכו').
 • לפעול יחד עם היחידה לניהול איכות בנושא הביקורות עצמיות במסגרת SKS,
 • לערוך ולתאם סקרי שביעות רצון של מטופלים ועובדים.
 • מעקב אחר מסמכים מחלקתיים וחיצוניים.
 • השתתפות בדיונים עם הנהלת בית החולים על המטרות ועל תוצאות הביקורות העצמיות.
 • כל קצין איכות במחלקה מנהל רישום קבוע של עבודתו. הוא שולח עותק של דוחות וניתוחים ליחידה לניהול איכות.

מחזור פעילות הוועדה

היחידה לניהול איכות מעבירה לוועדה מידע על הפעילויות הקשורות לתחום תפקידה. הוועדה מכינה תכנית על הפעילויות הנכללות בתחום תפקידה ומבצעת את פעילותה בהתאם לתכנית. הוועדות יכולות לארגן פגישות במרווחי זמן קבועים לצורך סקירת הפעילות וליזום פעולות מתקנות-מניעתיות בעת הצורך. כמו כן, הן שולחות ליחידה לניהול איכות את הניתוח ההודעות על אירועים חריגים ואת המסמכים הקשורים לפעילות המתבצעת.

Rate this page