İmplant Üstü Hibrit Protez

İmplant destekli hibrit protez, implant üstü sabit protez sınıflamasına dahildir. Hibrit protezler, farklı metal alaşımlarından yapılan alt yapı üzerine akrilik kaide ve suni dişler ya da porselen dişler kullanılarak üretilen ve vida tutuculu olarak ağza yerleştirilen restorasyonlar olarak kabul görmektedir. Hibrit protezler hasta tarafından çıkarılmayan sabit protezlerdir. İstenildiği ve gerekli görüldüğü zaman sadece hekim tarafından çıkarılabilir.

Hibrit Protezler Kimler İçin Uygundur?

Hibrit protezler tam diş eksikliğinde ve kısmi diş eksikliklerinde rahatlıkla kullanılabilir. Hibrit protezler, orta ve ileri derecede kemik rezorpsiyonu olan hastaların kemik ve yumuşak dokularının tedavisinde, çok fazla kemik kaybının olduğu dişsizlik durumunda ve üst çene dudak desteğinin sağlanmasının istendiği durumlarda uygulanır.

Hibrit protezin yapımına karar vermede esas alınacak ilk kriter çeneler arası mesafedir. Bununla birlikte dudak desteği, üst çenedeki yüksek gülme hattı, konuşma durumundaki alt çene dudak çizgisi göz önünde bulundurulur.

Hibrit Protezler Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Hibrit protezler uygulamalarında teknolojik gelişmeler ışığında gerek alt yapı ve gerekse üst yapı materyallerinin seçiminde, üretim tekniğinde ve restorasyonun tasarımında alternatifler ve gelişmeler meydana gelmiştir.

Vidalar ile ağza yerleştirilen hibrit protezler hastalar için sabit protez rahatlığı sağlarken, hekimler için ise herhangi bir tamir ya da kontrol amaçlı yerlerinden çıkarılma kolaylığı sunmaktadır. Hibrit protezler sayesinde diş eti ve çevre dokuları ile diş sert dokuları.

Hibrit Protezlerin Avantajları Nelerdir?

Hibrit protezler, implant destekli sabit protezler ile kıyaslandığında hastalara birçok fonksiyonel, estetik ve psikolojik avantaj sunar ve ekonomik açıdan uygundur.

İmplant destekli hibrit protezler, giriş yolu problemlerinin çözülmesi, restorasyonun pasif uyumu, restorasyonun marjinal sınırının temizlenebilecek alana taşınması ve ağız dışı yumuşak doku desteğinin ve estetiğin istenilen düzeyde karşılanması gibi sahip olduğu avantajlar sebebiyle tercih edilebilecek bir tedavi seçeneğidir.

Hibrit Protezler Kaç Seansta Uygulanır?

İmplant destekli hibrit protezler, klasik bir protez tedavisinden farkı yoktur. Hastalara birbirini takip eden en az 5-6 seans uygulanır.